קורס טרימיקס

Tec Trimix

קורס זה מאפשר לך להמשיך ולחקור את הצלילה הטכנית על מנת לאפשר לך גישה לעומקים ו/או אתרים הנגישים למעט מאוד צוללים . בקורס זה תלמד לתכנן צלילות טכניות עמוקות מ 50 מטר תוך שימוש בטרימיקס תערובת של הליום חמצן וחנקן.

 הכשרה זו בנויה משתי דרגות הסמכה: טרימיקס 65 וטרימיקס (unlimited).