בהתמחות זו תלמד לתכנן את צלילותך לפי עומקים משתנים, המאפשרות לך לנצל טוב יותר את מגבולות המתכנן הצלילה הספורטיבית ועל- ידי כך להאריך את שהותך מתחת למים. במהלך הקורס תתוודע גם לעבודה עם מחשב צלילה ונוסף שימוש בטבלה אלקטרונית לטובת צלילות מדורגות e-RDP ML.

במהלך הקורס נלמד הכרת המחשבים, תכנון צלילה באמצעות המחשב, דה-קומפרסיה ונכיר את המודל המתמטי, החלפה בין תערובות, והוצאת נתונים מהלוג.

הגבלת גיל: 12 שנים

משך הקורס: יום אחד, 2 צלילות מים פתוחים ושיעור תיאוריה. 

תנאי קבלה: צולל מים פתוחים של IANTD או שווה ערך.

מחיר: 590 ₪
המחיר כולל ציוד צלילה ותעודת הסמכה של IANTD.

המחירים עשויים להשתנות.