צלילת ריענון הינה חובה עבור צוללים אשר לא צללו מעל שישה חודשים על פי חוק הצלילה הספורטיבית במדינת ישראל, כמו כן מומלץ עבור צוללים אשר מרגישים בצורך לרענן את כישורי הצלילה שלהם.

צולל בדרגת "דייב-מאסטר" ומעלה פטור מצלילת הריענון גם אם לא צלל מעל שישה חודשים.

צלילת ריענון נמשכת כשעה וחצי עד שעתיים וכוללת תדריך מפורט על מספר דברים – מהו מהלך הצלילה, וריענון ידע תיאורטי בסיסי.
לאחר התדריך מתבצעת הצלילה עצמה שבמהלכה על הצולל לבצע מספר תרגילים לשביעות רצונו של המדריך – הסרה והלבשת מסיכה, הנשמת בן זוג, מציאת ווסת, הורדה והלבשת חגורת משקולות, ותרגילי איזון בעומקים משתנים.
בסוף הצלילה, במידה והמדריך המבצע את הריענון מאשר, יחתום המדריך על יומן הצלילות של הצולל וכך יוכל להמשיך ביום הצלילות שלו להנאתו.

צלילת ריענון במועדון מתבצעת בעומק של עד כ-8 מטרים על מנת שלאחר מכן יוכל הצולל לרדת לכל עומק ללא מגבלה (בהתאם לדרגתו).

* על הצולל להחזיק בביטוח צלילה בתוקף.