ריענון מורחב מיועד לצוללים מוסמכים אשר מעוניינים לרענן את כישורי הצלילה שלהם במים ובכיתה. תוכנית זו מיועדת במיוחד לצוללים שלא צללו תקופה ארוכה ולכל צולל אשר מעוניין לרענן את הידע שלו בצלילה.
הקורס מורכב מרענון הידע התיאורטי הבסיסי עם תשומת דגש על נהלי הבטיחות בצלילה ופעילויות בסיסיות כמו הרכבת ציוד, נהלי העמקה ועליה, ריקון מסיכה, החזרת הווסת, איזון ומצבי אזלת אויר.

תנאי קבלה:
תעודת הסמכה בצלילה או הוכחה להרשמה לפעילות צלילה מודרכת.
הגבלת גיל: 12 שנים
משך הקורס: חצי יום
מחיר: 550 ש"ח
המחירים עשויים להשתנות.